Nowa ustawa o zbiórkach publicznych – decydują obywatele

Koniec z urzędowymi zgodami na zbiórki publiczne – 18 lipca wchodzi w życie nowa ustawa

informacja ze strony http://mac.gov.pl/projekty/zbiorki-publiczne:

To obywatele, a nie urzędnicy będą decydować o tym, jaka akcja dobroczynna warta jest wsparcia – a w podjęciu
tej decyzji pomoże im przejrzysty, ogólnopolski portal internetowy ZBIÓRKI.GOV.PL.  18 lipca wchodzi w życie
nowe prawo, które między innymi znosi obowiązek uzyskiwania  urzędowych pozwoleń na zbiórkę publiczną.
Zostają one zastąpione zgłoszeniami publikowanymi na portalu, który zacznie działać w dniu wejścia w życie ustawy.

zmiana ustawy o zbiorkach publicznych 18 lipca 2014cd informacji ze strony Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:

Od 18 lipca…

Zbiórki elektroniczne – np. przez przelewy – można będzie prowadzić bez dodatkowych formalności. W tym wypadku przejrzystość i możliwość kontroli zapewniona jest dzięki technologii (przepływ pieniędzy jest rejestrowany).  Oznacza to,
że w internecie każdy  może zbierać, na co chce – bez zezwolenia i bez zgłoszenia zbiórki publicznej(chyba, że pieniądze zbierane są na cele inwestycyjne, wtedy mogą obowiązywać przepisy regulujące inwestycje finansowe).

W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i zbiórek darów – wystarczy proste zgłoszenie zbiórki na ogólnopolskim portalu, tam też będą publikowane sprawozdania ze zbiórki. Wszystko po to, by – nie tylko urzędnik – ale każdy obywatel miał łatwy dostęp do informacji o tym, kto i na co zbiera oraz jak rozdysponował środki. Publikacja na portalu nastąpi w ciągu maksymalnie 3 dni od wpływu zgłoszenia elektronicznego i w ciągu 7 dni – dla zgłoszenia tradycyjną pocztą (jeśli zgłoszenia nie będą wymagały uzupełnienia).

Jak od 18 lipca będzie można zgłosić zbiórkę?

Organizator zbiórki (tak ogólnokrajowej jak i lokalnej) będzie mógł zgłosić zbiórkę elektronicznie lub na piśmie, przesyłając formularz pocztą do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Zgłoszenie elektroniczne będzie bardzo proste do wypełnienia i pozwoli na szybszą rejestrację zbiórki – nawet w ciągu 3 dni. W tym celu będzie potrzebny podpis cyfrowy – ale nie trzeba się uciekać do płatnych narzędzi. Wystarczy tzw. profil zaufany ePUAP, który można w kilkanaście minut założyć na portalu ePUAP, a później jednorazowo „potwierdzić”
w urzędzie skarbowym, oddziale ZUS lub NFZ (w dokumentach pod tym tekstem znajduje się instrukcja, jak to rozbić,
są tam też informacje o tym, jak działa portal zbiórek).

Dlaczego wprowadzamy takie zmiany?

Nowa ustawa powstała w ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi.  Zakłada, że to obywatele, a nie urząd
powinni decydować o tym, komu – jakiej organizacji i na jaki cel – przekazać swoje pieniądze. To dla nich powinna
być przygotowywana informacja o zbiórkach i ich wynikach.  Wszystkie zbiórki publiczne – małe, duże, ogólnopolskie
i lokalne – będą zgłaszane na ZBIÓRKI.GOV.PL. To też ułatwi społeczną kontrolę – informacja na temat zbiórek prezentowana będzie w sposób przejrzysty i dostępny dla wszystkich.

Dzięki zmianie organizacja zbiórek publicznych będzie pozbawiona zbędnych formalności. Organizatorzy zbiórek
będą mogli się skupić na tym, co w dobroczynności najważniejsze – na zdobywaniu zaufania, za którym może pójść
społeczne wsparcie.

Wszystkim obywatelom ustawa ułatwi poznanie skali akcji społecznych organizowanych w całym kraju. Ta wiedza
zamknięta była do tej pory w segregatorach w urzędach. A wystarczy spojrzeć na cele zbiórek ogólnopolskich, na które urzędowe zgody wydawał do tej pory MAC, by zobaczyć, wokół jakich inicjatyw organizują się obywatele – są one
dostępne pod tym LINKIEM

Gdzie można dowiedzieć się więcej?

Informacje na temat uzyskiwania profilu ePUAP, zgłaszania i rozliczania zbiórek oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć w dokumentach załączonych do tego tekstu. Od 18 lipca wszystkie te materiały będą również dostępne na portalu ZBIÓRKI.GOV.PL.  Pytania na temat nowych przepisów można też kierować do Ministerstwa: mailowo na adres zbiorki@mac.gov.pl lub telefonicznie 22 245 58 65; 22 245 58 64

 

Decyzje o zbiórkach wydane przed 18 lipca 2014 (w tym decyzje o 2 zbiórkach fundacji, znajdują się tutaj:

https://mac.gov.pl/projekty/zbiorki-publiczne-po-nowemu/zbiorki-publiczne-decyzje-mac

Nasi darczyńcy