Darowizna finansowa w PLN lub w innej walucie – krok po kroku.

Ola_fundacja Maja PRzyszloscDarowizny pieniężne -informacje

Rachunki bankowe Fundacji prowadzone są przez:
Alior Bank SA          ul. Łopuszańska 38d              02-232 Warszawa
Fundacja nie  ma rozbudowanej administracji, pracowników etatowych. Działamy jako wolontariusze. Dzięki temu maksymalna wartość z Twojej wpłaty przekazywana jest na pomoc naszym Podopiecznym.

W chwili obecnej można pomóc konkretnemu Podopiecznemu podając w tytule przelewu jego imię i nazwisko
(poznaj DZIECI FUNDACJI) lub wspierając określone grupy dzieci i ich potrzeby w polskich złotych lub w walucie:

WPŁATY W PLN:

Wystarczy dokonać wpłaty „na realizację celów statutowych – darowizna” lub dla Podopiecznych programu Adopcja Serca (nasze realizowane cele znajdziesz tutaj)  PL 65 2490 0005 0000 4520 4418 9818

OLYMPUS DIGITAL CAMERATwoja pomoc jest jeszcze cenniejsza, gdy jest regularna. Daje poczucie stabilizacji i pewność, że leczenie lub rehabilitacja rozpoczęta dziś, będzie mogła być kontynuowana za miesiąc. Najlepszą formą takiej pomocy jest zlecenie stałe z rachunku, które można ustawić samodzielnie na swoim koncie internetowym lub kontaktując się z oddziałem swojego banku. Pamiętaj, nawet kwota 10 PLN wpłacana co miesiąc może zmienić los chorego dziecka. Na koniec roku sumę przekazanych kwot możesz odpisać od podatku.

Jeśli chcesz pomóc dzieciom w Polsce: PL 54 2490 0005 0000 4600 7569 4568
Tytuł przelewu: „pomoc w Polsce – darowizna”
lub nazwa konkretnego celu danej Akcji lub „imię i nazwisko dziecka – DAROWIZNA” (dlaczego? klik)

Jeśli chcesz pomóc dzieciom w AfrycePL 44 2490 0005 0000 4600 3246 9899
Tytuł przelewu: ”pomoc  w Afryce – darowizna”
lub „nazwa konkretnego celu lub akcji w ramach zbiórki -DAROWZINA” (dlaczego?)
(np. kocyki dla afryki – darowzina”; „ośrodek mji wa huruma – darowizna”, „przedszkole Tanzania-darowzina”, „przedszkole Kamerun-darowizna”)

WPŁATY W WALUTACH OBCYCH:

BozeNarodzenie-Christmas 2013_MjiWHuruma_TM19

SWIFT / BIC CODE ALIOR BANKU: ALBPPLPW (adres powyżej)

IBAN  – dla uzyskania formatu IBAN dodajemy przed numerem rachunku dwie litery : PL

Darowizny w EURO oraz wpłaty na podopiecznych z Kamerunu od Rodziców mieszkających poza Polską:
PL 69 2490 0005 0000 4600 1195 6471

Darowizny w USD i pozostałej walucie oraz wpłaty na podopiecznych z Tanzanii od Rodziców mieszkających poza Polską:
PL 87 2490 0005 0000 4600 6190 6006

fundacja majaprzyszlosc.org.pl_Expo Sweet 2013-02-19_-0527

Planujesz ślub, chrzciny, jubileusz? Zamiast kwiatów, które za kilka dni zwiędną, poproś swoich gości o wsparcie Fundacji.
Wejdź na www.certyfikatszczescia.pl

Osoby fizyczne (w tym prowadzące działalność gospodarczą) mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowiznę wysokości do 6% dochodu (PIT) , a osoby prawne 10% dochodu (CIT) (czytaj więcej o odliczeniach darowizn w zeznaniach rocznych).

W rozliczeniach darowizn pieniężnych z rachunku bankowego w rozliczeniu rocznym, w przypadku kontroli Urzędu Skarbowego wystarczy udokumentowanie darowizny finansowej  potwierdzeniem płatności z własnego rachunku bankowego (wyciąg, wydruk potwierdzenia) – nie jest wymagane żadne potwierdzenie z Organizacji!

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego. (nasze cele znajdziesz tutaj)

Nasi darczyńcy