Statut Fundacji Mają Przyszłość – obowiązuje od dn. 14.04.2017 r.

Statut Fundacji Mają Przyszłość obowiązuje od dn. 14.04.2017 r.
[poprzedni Statut obowiązywał od 12.07.2012-13.04.2017]