Zbiórki publiczne

Fundacja Maja Przyszłość przeprowadza zbiórki publiczne na rzecz dzieci i realizacji celów statutowych.

Fundacja prowadzi obecnie zbiórkę środków zgodnie z ustawą o zbiórkach publicznych z 2014 roku.
Oznacza to, że zgłosiliśmy zbiórkę do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pod numerem 2015/3024/OR (szczegóły – klik w numer zbiórki).
Zbiórkę(tzw. permanentną) rozliczamy etapami na rządowym portalu zbiórek publicznych www.zbiórki.gov.pl .

Poprzez zbiórki publiczne realizujemy główne cele fundacji, czyli wsparcie DZIECI FUNDACJI (link) w potrzebie. Do roku 2015 realizowaliśmy zbiórki zgodnie z ustawą i systemem z roku 1933. Po zmianach z lipca 2014 roku, wpłaty bezpośrednie na rachunek bankowy nie są już rozliczane w ramach zbiórek publicznych, jedynie zbiórka środków w gotówce (puszk, skarbony). Szczególy na portalu: www.zbiorki.gov.pl

Zakończone zbiórki publiczne.

Zbiórka 92/2014 Link do pełnej decyzji MAiC nr 92/2014.

Fundacja Mają Przyszłość informuje o zakończeniu rozliczania zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie w/w decyzji.

Zbiórkę przeprowadzono w następujących formach:
1) dobrowolnych wpłat na wydzielone konto bankowe o numerze 54 2490 0005 0000 4600 7569 4568,  w tym sprzedaż przedmiotów i usług podarowanych na ten cel; poprzez licytacje w serwisie Allegro.pl i na stronie Fundacji.
Nie odbyły się ostatecznie zbiórki do skarbon stacjonarnych i puszek kwestarskich.

Dnia 15 lutego 2015 r. środki pozyskane w ramach zbiórki publicznej w ww. okresie wyniosły 66 836,79 zł, w formie dobrowolnych wpłat na wydzielone konto bankowe o numerze 54 2490 0005 0000 4600 7569 4568 w tym m.in:
a) zebrane w ramach portalu wspierającego zbieranie środków SiePomaga: 44 200, 70 zł
b) uzyskane ze sprzedaży przedmiotów i usług poprzez licytacje: zebrano łącznie: 7 394 zł;

Przedmioty i usługi przeznaczone na licytację:

 1. kolczyki sutasz wrzos 86 zł
 2. 2 czekoladowe pisanki wg indywidualnych wzorów 7 300 zł
 3. voucher hotelu 308 zł

Na pozostałe przedmioty nie było ofert kupna.

Fundacja zadecydowała, by pokryć ostatecznie koszty wysyłki zakupionych przedmiotów ze środków własnych. tym samym cały wpływ na poczet zbiórki został wykorzystany na realizacje celów zbiórki.

Celem zbiórki było pozyskanie funduszy z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przewlekle i nieuleczalnie chorych oraz placówek opiekuńczych, medycznych, wychowawczych i oświatowych, szczególnie w zakresie:

 1. pokrycia kosztów leków, leczenia i rehabilitacji indywidualnej wraz z dojazdami na rehabilitację i leczenie w wysokości: 16 814,88 zł
 2. dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych w wyspecjalizowanych placówkach: 5 900 zł
 3. zabieg operacyjny Tadeusza Celucha w klinice w Munster / Niemcy: 20 628,04 zł
 4. pokrycia kosztów budowy platformy (windy) u dziecka poruszającego się na wózku, obejmujących zakup materiałów, robocizny i transportu oraz przygotowania miejsca i dokumentacji dot. dopuszczenia wykonanej platformy do użytku: 22 129,98 zł

Łącznie na cele zbiórki wydano: 65 472,90 zł

Miejsce wydatkowania zebranych ofiar zgodnie z wnioskiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium Republiki Niemieckiej.

W związku z prowadzeniem niniejszej zbiórki publicznej Fundacja Mają Przyszłość poniosła ostatecznie koszty w wysokości: 1 363,89 zł

 • Przygotowanie materiałów promocyjnych dla zbiórki – ulotki projekt i druk: 1071,89 zł
 • Koszty prowadzenia rachunku – 14 m-cy x 15 zł (luty 2014 – marzec 2015): 210 zł
 • Wniosek o wydanie decyzji: 82 zł

Łącznie wydano: 65 562,06 + 1 363,89 = 66 836,79 zł

Dzięki przeprowadzonej zbiórce Fundacja Mają Przyszłość zapewniła Podopiecznym właściwą dietę, leczenie, środki opatrunkowe i medyczne, a przelew wszystkim łącznie kilkaset godzin terapii i rehabilitacji.
Udało się, dzięki środkom ze zbiórki, przeprowadzić operację wszczepienia implantu ślimakowego dziecku niedosłyszącemu. Z powodu wady kardiologicznej dziecka i pozytywnej decyzji organów w Polsce, zabieg przeprowadzono na terenie Niemiec.
W przypadku jednego z podopiecznych poruszającego się na wózku inwalidzkim sfinansowano budowę platformy (windy) przy piętrowym domu rodzinnym przy współpracy i kontroli regionalnego PCPR.

 

Zbiórka 58/2014 Link do pełnej decyzji MAiC nr 58/2014

Fundacja Mają Przyszłość informuje o zakończeniu rozliczania zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie w/w decyzji.

Zbiórkę przeprowadzono w następujących formach:
1) dobrowolnych wpłat na wydzielone konto bankowe o numerze 44 2490 0005 0000 4600 3246 9899,  w tym sprzedaż przedmiotów i usług podarowanych na ten cel; poprzez licytacje w serwisie Allegro.pl
Nie odbyły się zbiórki do skarbon stacjonarnych i puszek kwestarskich

Dnia 10 stycznia 2015 r. środki pozyskane w ramach zbiórki publicznej w ww. okresie wyniosły 10 275,47   w formie dobrowolnych wpłat na wydzielone konto bankowe o numerze 44 2490 0005 0000 4600 3246 9899. W tym uzyskane ze sprzedaży przedmiotów i usług poprzez licytacje w serwisie Allegro :zebrano łącznie: 361,50 zł;

Fundacja zadecydowała, by pokryć ostatecznie koszty wysyłki zakupionych przedmiotów ze środków własnych. tym samym cały wpływ na poczet zbiórki został wykorzystany na realizacje celów zbiórki.

Celem zbiórki było pozyskanie funduszy z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz osób ubogich i dzieci, znajdujących się pod opieką polskich sióstr misjonarek w placówkach opiekuńczych w Kigera Eturna w Zjednoczonej Republice Tanzanii oraz w Yaounde, Bertoua i Garoua Boulai w Republice Kamerunu, poprzez pokrycie kosztów::

 • a)  dożywiania dzieci, tj. posiłków i napojów dla podopiecznych placówek opiekuńczych,
 •  zakupu przyborów, pomocy szkolnych, zabawek edukacyjnych, zakupu odzieży i obuwia, zakupu żywności, moskitier, koców, materacy, pościeli, środków higieny oraz opłacenie nauki, w tym czesnego, internatu, stancji studenckich, dojazdów do szkoły,
 •  leczenia, zabiegów medycznych i profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji, w tym dojazdów na leczenie oraz zakupu leków, środków higienicznych, czystości, opatrunkowych, artykułów medycznych, sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, wózków inwalidzkich,
 •  wyposażenia i remontu ww. placówek, w tym zakupu materiałów budowlanych, wykonania robót budowlanych i transportu, zakupu urządzeń elektrycznych, sprzętu RTV i AUD oraz mebli,
 •  transportu artykułów, przedmiotów na placówkę misyjną,

Środki zgromadzone w ramach przeprowadzonej zbiórki zostały w całości przeznaczone na cele określone we wniosku; były zużytkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zjednoczonej Republiki Tanzanii i Republiki Kamerunu.

 1. 5232,42 pln zebrane tyłem: „pomoc dzieciom w Afryce”, wydano na:
  1. budowę płotu dla bezpieczeństwa, wokół ośrodka i placówki przedszkolnej w Kigera Etuma (2752,40 pln)
  2. wysyłka darów rzeczowych, odzieży, przyborów higieny, zabawek, materiałów edukacyjnych i przyborów szkolnych, pościeli ( 1033 pln)
  3. na rzecz ośrodka pomocy Mji Wa Huruma (400 pln)
  4. zakup zabawek edukacyjnych (120 pln)
  5. zakup tkanin na pościele i kocyki dla placówki w Tanzanii wraz z kosztami wysyłki (652,70 pln)
  6. zakupi piżam dla dzieci z placówek misyjnych (274,32 pln)
 2. 2344,70 pln zebrane tytułem „na przedszkole w Kigera Etuma”
  1. na potrzeby bieżące przedszkola w Kigera Etuma (2020,98 pln)
  2. zakup zabawek edukacyjnych, puzzli, układanek (323,72 pln)
 3. 500 zł zebrane tytułem na ośrodek Mji Wa Huruma – w całości przeznaczone na potrzeby bieżące ośrodka
 4. 94 pln zebrane tytułem: „ na akcje pościele i kocyki dla Afryki” – w całości przeznaczone na zakup tkanin na pościele i kocyki
 5. 1 120 pln zebrane tytułem „akcja Czyste Ręce” – przekazane na zakup bielizny: piżam / higiena (537,15 pln) oraz środki higieniczne dla dzieci (330 pln). Informacja dot. 96,86 pln w części dot. kosztów zbiórki.
 6. 290 pln zebrane tytułem na „płot w Kigera” – w całości przeznaczone na budowę ogrodzenia – płotu
 7. 140 zł zebrane tytułem „na koszty wysyłki”– w całości przeznaczone na wysyłkę darów dla misji
 8. 361,50 zł zebrane z wpłat PayU ze sprzedaży Allegro – w całości przeznaczone na zakup bielizny: piżam dla dzieci z placówki misyjnej w Tanzanii
 9. 192,85 zebrane na realizację celów statutowych – w całości przeznaczone na zakup bielizny: piżam dla dzieci z placówki misyjnej w Tanzanii

Ostatecznie spośród działań powyżej ze środków zbiórki publicznej pokryto koszty w wysokości 96,86 pln: tytułem opłaty za wniosek (82 pln)  oraz częściowych kosztów prowadzenia rachunku w trakcie trwania zbiórki (14,86 pln). Pozostałe poniesione koszty zadecydowano się pokryć z innych środków fundacji (poza zbiórką publiczną).

Dzięki przeprowadzonej zbiórce Fundacja Mają Przyszłość zapewniła dzieciom w Kigera Etuma w Tanzanii przede wszystkim bezpieczeństwo. Przedszkole i ośrodek potrzebowało sfinansowania budowy  płotu/muru. W pierwszej opcji płot miał oddzielać dzieci od osób psychicznie chorych w ośrodku, jednak w miarę rozwoju programów pomocowych dla dzieci misji – wieści o przedszkolu, pomocy, pieniądzach dotarły daleko do wielu ludzi, także tych zdesperowanych. Pojawiło się realne zagrożenie życia. Wybudowanie ogrodzenia znacząco zmniejszyło ryzyko dla dzieci i pracowników placówki misyjnej.

Ręczniki, mydła, szczoteczki, pasty do zębów to nadal luksus w tamtej części globu, dlatego zadecydowaliśmy o przesłaniu środków także na ten cel w ramach akcji Czyste Ręce. Powszechne są bowiem zakażanie układu pokarmowego, a na skutek chorób biegunkowych (chorób brudu) codziennie umiera 1400 dzieci poniżej 5 roku życia. Dzięki zakupionym piżamkom, środkom higieny i tkaninom na pościele oraz kocyki oraz akcji czyste ręce (na środki pielęgnacyjne, higieniczne). sypianie w czystej bieliźnie, innej niż odzież dzienna; ciepło, możliwość wyprania pościeli poprawiło stan zdrowia dzieci i zmniejszyło ryzyko zachorowań na malarię spowodowanych osłabieniem i wyziębieniem organizmu w okresach zimowych przy spadku temperatur oraz robaczycę
Bez środków ze zbiórki publicznej taka zmiana w życiu dzieci nie byłaby możliwa.

 

Zbiórka 12/2013  zmieniona decyzją nr 257/2013; 402/2013 i 29/2014

Fundacja Mają Przyszłość informuje o zakończeniu rozliczania zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie w/w decyzji.

Zbiórkę przeprowadzono w następujących formach:
1) dobrowolnych wpłat na wydzielone konto bankowe o numerze 54-2490-0005-0000-4600-7569-4568, w tym:
a) zbiórki środków finansowych poprzez największy w Polsce serwis zbiórek charytatywnych SiePomaga
b) sprzedaż przedmiotów i usług podarowanych na ten cel poprzez licytacje w serwisie Allegro.pl
c) zbiórki do skarbon stacjonarnych i puszek kwestarskich.

Środki pozyskane w ramach zbiórki publicznej wyniosły 167 112,00 zł
W tym:
a) uzyskane a dzięki informowaniu o zbiórce publicznej poprzez portal SiePomaga w formie dobrowolnych wpłat na rachunek bankowy wpłynęło: 76 655,07 zł
b) zbiórki do skarbon stacjonarnych: 1 188,03 zł
c) zbiórki do puszek kwestarskich: 14 734,54 zł w walucie pln oraz 121,62 zł w wyniku przewalutowania na PLN zebranej waluty obcej, łącćznie 14 856,16 zł
d) uzyskane ze sprzedaży przedmiotów i usług poprzez licytacje w serwisie Allegro: zebrano łącznie: 2 649 zł;

Celem zbiórki zgodnie z wnioskiem, decyzją główną oraz późniejszymi zmianami 402/2013 i 29/2014, było pozyskanie funduszy z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz przewlekle i nieuleczalnie chorych, placówek opiekuńczych, medycznych, wychowawczych i oświatowych przez pokrycie kosztów:
a) leczenia, leków, rehabilitacji, zabiegów medycznych wraz z kosztami dojazdów na leczenie i konsultacje, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, wózków spacerowych oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
b) remontów domów i zakupu wyposażenia wspierającego funkcjonowanie osó niepełnosprawnych w środowisku domowym, w ttym transportu i mebli
c) zakupu przyrządów i pomocy szkolnych
d) dożwiania tj. zakupu żywności ora środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego
e) profilaktyki zdrowotnej, artykułów higienicznych; sprzętu elektronicznego, RTV i AGD
Środki zgromadzone w ramach przeprowadzonej zbiórki zostały w całości przeznaczone na cele określone we wniosku; były zużytkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:
57 298 zł sprzęt komputerowy TOBI z oprogramowaniem umożliwiającym sterowanie gałką oczą dla dziecka niepełnosprawnego fizycznie
11 794,68 zł remont i dostosowanie łazienki wraz z poszerzeniem stolarki drzwiowej dla dziecka poruszaącego się na wózku inwalidzkim
10 900 zł 1 zabieg operacyjny fibrotomii
12 080,67zł 1 proteza nogi dla dziecka ez konńczyn dolnych
33 732,73 zł leczenie, konsultacje lekarskie i rehabilitacja codzienna; w tym leki i żywność do diet osób chorych, stanow.element leczenia
8 705,00 zł 3 turnusy rehabilitacyjne dla dzieci w placówkach medycznych
2 949,00 zł 1 koncentrator tlenu
1 090,00 zł 1 rezonans magnetyczny głowy
1 442,00 zł 2 pary obuwia ortopedycznego
5 566,00 zł 1 pionizator dla dziecka z rozszczepem kręgosłupa
Łączna kwota wydatków bezpośrednich na cele zbiórki na dzień 30.01.2013 roku wyniosła 145 640,08 zł.

Z powodu okresu zimowego, chorób i złego stanu zdrowia wielu Podopiecznych planowana dla nich rehabilitacja odbywała się rzadziej lub z przerwami na czas choroby. W związku z tym faktem kwotę, która pozostała na rachunku na dzień 30.01.2014 w wysokości 18 063,55 zł wydatkowano w terminie 31.01.2014-27.04.2014r. w sposób następujący:
6 681,77 – leczenie i rehabilitacja
4554,99 – leczenie i diagnostyka, testy z krwi
6 243,28 – 2 turnusy rehabilitacyjne
183,51 – koszty częściowe leczenia operacyjnego
400 pln – ławeczki szatniowe dla klas I placówki oświatowej

Jednocześnie w związku z prowadzeniem niniejszej zbiórki publicznej Fundacja Mają Przyszłość poniosła koszty w łącznej kwocie 3 408,37 zł i stanowią one 2,04% całej kwoty zbiórki, w tym:

1 451,40 Projekt i wykonanie skarbon stacjonarnych 6 szt.
195,00 zł koszty prowadzenia rachunku 01.2013-01.2014 (13 mcy x 15 pln)
278,08 zł zakup puszek kwestarskich
246,00 zł Polisa OC jako organizatora zbiórki do puszek w 5 miastach Polski dn.25.08.2013r.
743,40 Polisa NNW wolontariuszy zbiórki do puszek w 5 miastach w dn.25.08.2013r.
82,00 zł opłata skarbowa podstawowa za wniosek o zgodę na zbiórke publiczną
41,00 zł Opłata skarbowa do wniosku o zmianę decyzji.
41,00 zl Opłata skarbowa do wniosku o drugą zmianę decyzji
26,68 zł prowizje bankowe (wpłata gotówki z puszek na rachunek bankwy)
52,00 zł opłata pocztowa – wysłak identyfikatorów wolontariuszy do innych miast
87,81 zł zakup wody butelkowanej dla wolontariuszy w trakcie całodziennej zbiórki do puszek
246,00 zł przygotowanie stoiska na targach, podczas których odbywała się zbiórka środków do skarbon stacjonarnych

Dzięki przeprowadzonej zbiórce Fundacja Mają Przyszłość zapewniła Podopiecznym nieprzerwaną i regularną pomoc w codziennej żmudnej rehabilitacji, likwidacji barier życiowych ograniczających funkcjonowanie w społeczeństwie, ale także w środowisku domowym. Podaliśmy dzieci niezbędnym badaniom, operacjom. Zakupiliśmy protezy, pionizatory i obuwie ortopedyczne zapewniające wiekszą samodzielnośc w poruszaniu się co porawia poczucie wartości i stan psychiki dzieci.
Bez środków ze zbiórki publicznej tak znacząca zmiana w życiu dzieci nie byłaby możliwa.

Zbiórka 136/2012  zmieniona decyzją nr 256/2013

Fundacja Mają Przyszłość informuje o zakończeniu rozliczania zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie w/w decyzji.

Zbiórkę przeprowadzono w następujących formach:
1) dobrowolnych wpłat na wydzielone konto bankowe o numerze 44 2490 0005 0000 4600 3246 9899,  w tym:
a) zbiórki środków finansowych poprzez największy w Polsce serwis zbiórek charytatywnych SiePomaga.
b)sprzedaż przedmiotów i usług podarowanych na ten cel poprzez licytacje w serwisie Allegro.pl
Nie odbyły się zbiórki do skarbon stacjonarnych i puszek kwestarskich.

Dnia 15 listopada 2013 r. środki pozyskane w ramach zbiórki publicznej w ww. okresie wyniosły 19 517,51 zł
w formie dobrowolnych wpłat na wydzielone konto bankowe o numerze 44 2490 0005 0000 4600 3246 9899. W tym:
a) uzyskane a dzięki informowaniu o zbiórce publicznej poprzez portal SiePomaga w formie dobrowolnych wpłat na rachunek bankowy wpłynęło 5645,17 pln
b)uzyskane ze sprzedaży przedmiotów i usług poprzez licytacje w serwisie Allegro :zebrano łącznie: 1072,15 zł;

Celem zbiórki było pozyskanie funduszy z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz osób ubogich i dzieci , znajdujących się po dopieką polskich sióstr misjonarek w placówkach opiekuńczych w Kigera Etuma w Zjednoczonej Republice Tanzanii oraz w Yaounde w Republice Kamerunu poprzez pokrycie kosztów:

a) pokrycie kosztów dożywiania tj. posiłków i napojów dla podopiecznych placówek opiekuńczych
b) nauki, zakupu przyborów i pomocy szkolnych, zakupu mundurków, obuwia, żywności, moskitier, koców materacy,środków higienyopłacenie nauki
c) leczenia i zabiegów medycznych oraz profilaktyki medycznej
d)  remontu i zakupu wyposażenia  dla przedszkola oraz budowy płotu oddzielającego budynek przedszkolny od ośrodka zdrowia
e) zakupu pościeli  i jej dostarczenia na placówki misyjne- zmiana/poszerzenie decyzji

Środki zgromadzone w ramach przeprowadzonej zbiórki zostały w całości przeznaczone na cele określone we wniosku; były zużytkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zjednoczonej Republiki Tanzanii i Republiki Kamerunu.

8 047,67 pln   remont placówki przedszkolnej w Kigera Etuma (2450 USD)
8 459,31 pln   wyposażenie placówki przedszkolnej (2750 USD)
1 367,43 pln   zakup 90 kompletow  pościeli dla dziec. FV nr 03.2013
(40 kompletow dla Kamerunu i 50 kompletów dla Kigera Etuma w Tanzanii)
909,10 pln   zakup 90 kocy dla dzieci FV 15/2013
(40 kompletow dla Kamerunu i 50 kompletów dla Kigera Etuma w Tanzanii)
200,00 pln   dofinansowanie kosztów wysyłki kocy do Tanzanii dn. 7.05.2013 r.
112,00 pln   zakup przyborów szkolnych dla Kamerunu
119,00                 dofinansowanie  kosztów wysyłki przyborów szkolnych do Kamerunu  dn. 03.12.2013

W związku z prowadzeniem niniejszej zbiórki publicznej Fundacja Mają Przyszłość poniosła koszty w łacznej kwocie 303 zł, w tym:

 1. opłata za wniosek główny              82,00 zł
 2. dopłata za wniosek (zmana decyzji) 41,00 zł
 3. koszt prowadzenia rachunku 12.2012-11.2013 (12 m-cy x15 zł)         180,00 zł

Pełne sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej 136/2012,zmienionej decyzją 256/2013

 

Zbiórka 218/2012 | 86/2012

Fundacja Mają Przyszłość, z siedzibą w Konarzewie, przy ul.Młyńskiej 45; zawiadamia o zakończeniu zbiórki publicznej przeprowadzonej w dniach 24.08.2012-31.12.2012 r. na podstawie decyzji wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 218/2012 z dnia 24.08.2012 r. oraz zmiany tej decyzji, wydanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nr  86/2012 z dnia 7.11. 2012 r. (pełne treści decyzji dostępne na podstronie Podopiecznego).

Dnia 30 stycznia 2013 r. po przeprowadzeniu zbiórki w dniach od 26 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. stwierdzono, iż środki pozyskane w ramach zbiórki publicznej w ww. okresie wyniosły 41 704,79 zł, w tym:
1) w formie dobrowolnych wpłat na wydzielone konto bankowe o numerze 12 2490 0005 0000 4600 9975 6465
zebrano łącznie 38 367,66 zł, w tym w formie sprzedaży przedmiotów i usług podarowanych na ten cel poprzez stronę internetową fundacji www.majaprzyszlosc.org.pl, na podstronie www.majaprzyszlosc.org.pl/licytacje
Sukienka koktajlowa z Atelier Ostaszewska” zebrano łącznie 410 zł, a dzięki informowaniu o zbiórce publicznej poprzez portal SiePomaga w formie dobrowolnych wpłat na rachunek bankowy wpłynęło 25 410,66 zł
2) w formie zbierania ofiar do puszek kwestarskich w trakcie jednodniowej zbiórki na terenie miasta Poznania
zebrano łącznie 3 337,13 zł,

Celem zbiórki było pozyskanie funduszy na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji oraz zakupu wózka inwalidzkiego dla Podopiecznego Fundacji – Miłosza Bronisza.

Środki zgromadzone w ramach przeprowadzonej zbiórki zostały w całości przeznaczone na cele określone we wniosku:
1. Cel: zakup wózka inwalidzkiego dla Podopiecznego Fundacji
Kwota przeznaczona na ten cel – 18 000 zł
Rodzaj działań w ramach celu: dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego indywidualnie przystosowanego do warunków fizycznych niepełnosprawnego Miłosza Bronisza poprzez opłacenie do tej wysokości faktury VAT. Pozostała część kwoty wynikająca z tej faktury VAT została pokryta przez dwie inne organizacje. Wózek przekazano Podopiecznemu.
2. Cel: pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji
Kwota przeznaczona na ten cel – 23 070, 68 zł
Rodzaj działań w ramach celu: dofinansowanie zakupu protez obu kończyn dolnych poprzez opłacenie kosztów ich wykonania na podstawie faktury VAT. Łączna wartość faktury proforma opiewa na kwotę w wysokości
46 351,36 zł. Kwota 23 070, 68 zł stanowi zaliczkę na poczet wykonania protez.
Prace planowane sa na luty/marzec 2013. Pozostała część kwoty w wysokości 23 280,68 zł, wynikająca z tej faktury VAT zostanie opłacona z chwilą ukończenia prac i gotowości wykonawcy do przekazania protez Podopiecznemu. Środki finansowe na pokrycie pozostałej kwoty wynikającej z tej faktury zostaną zebrane w ramach zbiórki publicznej zgodnej z decyzją MaiC nr 12/2013 z dn. 7 stycznia 2013 r.

W związku z prowadzeniem niniejszej zbiórki publicznej Fundacja Mają Przyszłość poniosła koszty w łacznej kwocie 634,11 zł, w tym:
1. zakup puszek kwestarskich: 60,00 zł
2. ubezpieczenie grupowe wolontariuszek w tracie jednodniowej akcji na terenie miasta Poznania: 223,60 zł
3. opłata za wniosek główny 82,00 zł
4. dopłata za wniosek (zmana decyzji) 10,00 zł
5. koszt prowadzenia rachunku 08.2012-01.2013 (6 m-cyx15 zł) 90,00 zł
6. koszt wykonania identyfikatorów dla wolontariuszek 168,51 zł

Pełne sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej 2012 na Miłosza Bronisza

Nasi darczyńcy