o Fundacji

Fundacja powstała po latach pracy wolontariackiej i działaniach w stowarzyszeniach pomocy dzieciom chorym w Polsce i dzieciom Afryki. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie misji w Afryce na pomoc w ramach programu wsparcia edukacji Adopcja Serca oraz współistniejących projektów, a także pomocy finansowej dzieciom chorym i niepełnosprawnym w Polsce poprzez działania eventowe i medialne.

Fundacja prowadzi różnorodne projekty w kraju i poza granicami, m.in. program Adopcja Serca w Kenii, Tanzanii, Nepalu i Kamerunie oraz „Akcję Charytatywną Panny Młode” w Polsce.
Więcej o Adopcji i innych Akcjach Fundacji –  w dedykowanych zakładkach na stronie.

Główne cele Fundacji Mają Przyszłość

1. niesienie pomocy dzieciom dotkniętym poważnymi, trudno-uleczalnymi schorzeniami lub oczekującymi na trudne bądź drogie zabiegi medyczne w kraju i poza jego granicami;
2. wspieranie dzieci szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych w kraju i poza jego granicami;
3. udzielanie pomocy placówkom medycznym, wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym w kraju i poza jego granicami;
4. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp w kraju i poza jego granicami;
5. niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom, będącym w trudnej sytuacji materialnej w kraju i poza jego granicami;
6. edukacja i rozwój dzieci i młodzieży, oraz osób dorosłych z krajów Afryki lub tzw. Trzeciego Świata;
7. pomoc mieszkańcom krajów Afryki lub tzw. Trzeciego Świata cierpiącym ubóstwo;
8. prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia;
9. upowszechnianie wiedzy o krajach Afryki lub tzw. Trzeciego Świata – ich kulturze oraz aktualnych problemach i ich przyczynach;
10. wzajemne poznawanie, zbliżanie, rozumienie i nawiązywanie osobistych więzi między ludźmi odległych od siebie społeczeństw i kultur.

Wszystkie dzieci objęte programami i projektami pomocy Fundacji znajdziesz tutaj – DZIECI FUNDACJI

Informacja o tym w jaki sposób działamy znajdziesz w zakładce JAK POMAGAMY.

Artykuły, audycje, wywiady i inne treści o naszych działaniach znajdziesz w zakładce MEDIA O NAS.

Ofertę współpracy dla Ciebie, listę Partnerów, Sponsorów, którzy wiedzą, że CSR się opłaca szukaj tu WSPÓŁPRACA.

Dane Fundacji

Fundacja „Mają przyszłość”

Ul. Młyńska 45 / 62-070 Konarzewo

KRS 0000425871     REGON 302153520     NIP 7773226141

kontakt email: fundacja@majaprzyszlosc.org.pl

tel. 88 313 55 50

 

Numer głównego rachunku bankowego Fundacji dla realizacji celów statutowych i Adopcji Serca (PLN):
Alior Bank  
PL 65 2490 0005 0000 4520 4418 9818

Rachunku walutowe (wpłaty z zagranicy):

Wpłaty w EURO: 69 2490 0005 0000 4600 1195 6471
Wpłaty w USD i innych walutach (poza EURO):  87 2490 0005 0000 4600 6190 6006
SWIFT / BIC CODE ALIOR BANKU: ALBPPLPW
IBAN  ALIOR BANKU– dodajemy przez numerem rachunku : PL

________
Jeśli chcesz pomóc dzieciom w Polsce:
Alior Bank PL 54 2490 0005 0000 4600 7569 4568

Jeśli chcesz pomóc dzieciom w Afryce:
Alior Bank PL 44 2490 0005 0000 4600 3246 9899

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego.
Fundusz założycielski 2000 pln.
Fundacja jest wpisana do krajowego rejestru sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII wydział gospodarczy oraz do rejestru Fundacji i Stowarzyszeń.

 

Sprawozdawczość.

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2016
Sprawozdanie finansowe za rok 2015
 | Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 | Uchwały Zarządu i Rady Fundacji 2015
Sprawozdanie finansowe za rok 2014
 | Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 | Uchwały Zarządu i Rady Fundacji 2014
Sprawozdanie finansowe za rok 2013
 | Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 | Uchwały Zarządu i Rady Fundacji 2013
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 | Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 | Uchwały Zarządu i Rady Fundacji 2012