Przekaż 1.5 % podatku

Wyjątkowa matematyka!  Podarowany 1.5 %
sumujemy, mnożymy, a następnie dzielimy między dzieci!

1.5 % = 100%

1.5 % Twojego przekazanego podatku trafia w 100% na naszych Podopiecznych
i realizację celów statutowych, czyli działań pożytku publicznego.

W formularzu PIT wpisz  nasz numer KRS 0000425871
W rubryce  cel szczegółowy możesz podać po prostu „CELE STATUTOWE” lub nazwę konkretnego celu, projektu lub dane wybranego dziecka. Prosimy także o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „wyrażam zgodę”, aby móc Ci podziękować oraz poinformować o tym w jaki sposób, te środki pomogły dzieciom.

 

Fundacja Mają Przyszłość prowadzi działalność pożytku publicznego.

OPP jest szczególnym statusem nadawanym od dnia 1 stycznia 2004 r. organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Podmioty należące do grona OPP wykazują się działalnością użyteczną na rzecz ogółu społeczności. Ich cechą jest jawność zarówno w momencie rejestracji jak i w cały okresie działania.

Z ogromną radością informujemy, że dnia 16.11.2017  Fundacja Mają Przyszłość otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego [OPP]. Wielu Rodziców i Darczyńców od lat pytało nas o możliwość zbierania lub przekazania 1.5 % na rzeczy Podopiecznych, Dzieci w Polsce i w Afryce. Posiadanie takiego statusu ma nie tylko zalety.  To także ogromna odpowiedzialność, pełna transparentność, ochrona danych osobowych na najwyższym poziomie, odpowiednio prowadzona działalność statutowa i gospodarcza, zmiany w prowadzonej od początku pełnej księgowości, ale od niedawna także lata udokumentowanej działalności pożytku publicznego.

Dzięki akcjom charytatywnym pomagamy cyklicznie dzieciom w Polsce, a  poprzez system stupendiów edukacyjnych i akademickich oraz wsparcie przedsiębiorczości, inicjujemy trwałe zmiany w życiu dzieci i młodzieży  w Afryce, Azji. Okazjonalne projekty  – remonty i budowa placówek oświatowych, opiekuńczych, wsparcie świetlic socjalnych czy młodzieży uzdolnionej także mają swoje miejsce w naszej codziennej pracy. Wszystkie te działania nie pokazują wielu godzin spędzonych „w tle”, nieudokumentowanych zdjęciem i wpisem –  ogromu pracy naszych Wolontariuszy, członków Zarządu, Rady Fundacji i Współpracowników.

To Rodzice Podopiecznych w Polsce i Rodzice Adopcyjni w Afryce, wspaniali Darczyńcy i Partnerzy, Misjonarze, Koordynatorzy, Współpracownicy i Wolontariusze motywują nas do działania każdego dnia. Dzisiejszy dzień sporo zmieni w Fundacji i u naszych Podopiecznych. Mamy nadzieję, że każdy kto nas poznał i wybaczył rzadszy kontakt w ostatnim okresie – cieszy się razem z nami! 

Wasz 1.5 % zsumujemy, pomnożymy, a później podzielimy. Wyjątkowa matematyka.

Wkrótce na naszej stronie pojawi się link do programu PITy, aby ułatwić Państwu przekazanie 1.5 % za rok na naszą działalność statutową lub na konkretnego Podopiecznego w Polsce [cel szczegółowy]. Wpisz do PIT / CIT nasz numer KRS 0000425871, do czego z całego serca zachęcam.

z serdecznymi pozdrowieniami, Agnieszka K. Zywert, Prezes Fundacji Mają Przyszłość

Nasi darczyńcy