List od referentki misyjnej naszych placówek adopcyjnych w Kamerunie.

Jako fundacja współpracująca w sprawowaniu opieki nad dziećmi z misjami na miejscu przekazujemy Państwu kolejny list od referentki misyjnej właściwej dla obu naszych placówek w Kamerunie.

list od referentki misji Dominikanek_07.2014_

Nasi darczyńcy