Leki i środki czystości dla domu dziecka w Jinja. Akcja „czyste ręce-zdrowia więcej”

Nasz program „czyste ręce – zdrowia więcej” ma już ponad 8 lat! Wsparcie w ramach tych działań jest znacznie bardziej sporadyczne, gdyż bieżące działania są na co dzień mocno absorbujące. Niemniej nadal, każda wpłata kierowana na ten cel, przeznaczana jest na pomoc najuboższym placówkom, szczególnie tym, gdzie dzieje się źle.

W związku z faktem, że zarządzono kolejny lockdown w Ugandzie, zamknięto bazary, miejsca i spotkań, a tym samym dzieciaki w ośrodku, okazało się, że czystość i utrzymanie zdrowia jest trudna bez środków pielęgnacyjnych. Do tego doszło szerzące się zakażenie grzybiczne między dziećmi.

Tym samym przekazaliśmy pilnie środki na zakup mydła, płynów, środków higieny oraz przede wszystkim skutecznej maści przeciwgrzybicznej – wszystkie produkty zostały zakupione za specjalną zgoda lokalnych służb, gdyż obowiązuje generalny zakaz przemieszczania się.

Pięknie dziękujemy każdemu, kto pamięta o nas od czasu do czasu.

Przy tej konkretnej okazji szczególnie dziękujemy Dzieciom Komunijnym i ich Rodzicom z Mstowa i Jaskrowa za wyjątkową dobroć i podzielenie się dobrem z dziećmi z Ugandy oraz oraz księdzu Piotrowi, który patronuje tej kilkuletniej już pomocy Podopiecznym Fundacji. Postawa Rodziców budzi w nas wdzięczność, a dzielenie się Dzieci z potrzebującymi sprawia nam niesamowitą radość. Środki podarowane nam w ubiegłym miesiącu pomogą nie tylko dzieciom Ugandy, ale także w Angoli na wsparcie nauki dzieci z domu dziecka oraz zostaną przekazane bezpośrednio pod koniec września na placówki w Kenii i Tanzanii.

Nasi darczyńcy