Razem Łatwiej – Klub Rodziców Dzieci Z Autyzmem

Razem Łatwiej Poznań Klub Rodziców Dzieci Z Autyzmem/ZA

Niezmiernie cieszymy się, gdy Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami nie czekają biernie na pomoc – finansową, medyczną, wsparcie emocjonalne – ale biorą sprawy w swoje ręce, na ile pozwala im czas oraz pełna wyzwań dnia codziennego, opieka nad dziećmi.

Jedni z „naszych” Rodziców postanowili zjednoczyć siły i powołali do działania Klub RAZEM, w którym wspierają się wzajemnie działając na rzecz swoich dzieci ze spektrum autyzmu. Klub jest w dużej mierze niezależny, niemniej od listopada funkcjonuje pod banderą Fundacji.

Postaramy się wspierać ich w działaniach na każdym kroku, gdyż nadal wierzymy, że nie trzeba tworzyć osobnej organizacji dla wąskiego obszaru działań, a łącząc siły można zrobić dla innych naprawdę wiele.
 
strona www:  http://poznanautyzm.com
FB: https://www.facebook.com/autyzmwartpoznania

Można także dokonać wpłat na rachunek bankowy.
54 2490 0005 0000 4600 7569 4568
Tytuł przelewu: „wsparcie dla Klubu Razem Łatwiej – darowizna”

Nasi darczyńcy