Projekt „Szkoły na Równiku”

„Szkoły na Równiku” to projekt, który ruszył w Fundacji w 2015 roku. Jego pomysłodawczynią i koordynatorką w Polsce jest wolontariuszka Alicja Borzyszkowska, uczennica gdańskiego III Liceum Ogólnokształcącego.

Alicja_Koordynator.-z-dziecmi-1024x768

Głównym celem  projektu jest wspieranie edukacji dzieci i młodzieży w Afryce poprzez objęcie opieką i patronatem konkretnych placówek edukacyjnych z takich krajów jak Kenia, Tanzania, Kamerun i Uganda przez szkoły w Polsce. Projekt zakłada zaangażowanie dzieci i młodzieży w stworzenie przestrzeni do współpracy i wielopłaszczyznowej pomocy ich afrykańskim kolegom. Pragniemy uświadamiać dzieciom w Polsce istotę problemu dostępu do nauki, jakim dotknięci są ich rówieśnicy w krajach tzw. Globalnego Południa, m.in w Kenii, Tanzanii, Kamerunie, Ugandzie.

Podstawowe założenia projektu to:

  • Nawiązanie relacji uczniów w Polsce z uczniami w Afryce poprzez wymianę informacji, zdjęć i listów.
  • Wsparcie rzeczowe szkół w Afryce objętych opieką poprzez urządzanie zbiórek najpotrzebniejszych materiałów, takich jak przybory szkolne, artykuły higieniczne i ubrania.
  • Wsparcie finansowe szkół w Afryce objętych opieką poprzez urządzanie zbiórek pieniężnych na realizację konkretnych projektów, takich jak: budowa studni, zapewnienie dostępu do oświetlenia i przeprowadzanie prac remontowych w budynkach szkolnych, zakup podstawowego wyposażenia (np. ławek i tablic).

2016-01-05 Boyani Primery School-123037 2016-01-05 Boyani Primery School-01562

Cel proponowanych działań jest dwutorowy. Z jednej strony pragniemy udzielać realnej pomocy w edukacji dzieci i młodzieży w Afryce, poprzez wysyłanie pomocy naukowych, wyposażanie szkół i przedszkoli, przeprowadzanie prac remontowych, zapewnianie dostępu do wody i oświetlenia. Z drugiej strony zależy nam na zaktywizowaniu uczniów w Polsce do działań pomocowych na rzecz innych, na bezpośrednim pokazaniu im, jak cennym darem jest edukacja oraz na stworzeniu płaszczyzny komunikacji międzykulturowej pomiędzy dziećmi w Polsce i dziećmi w Afryce. Polskie placówki angażujące się w misję, są w stałym kontakcie ze szkołą, którą objęły opieką. Uczniowie wymieniają się informacjami, wysyłają zdjęcia, listy – tworzą wyjątkową relację, dzieląc się doświadczeniami życia szkolnego z perspektyw różnych kontynentów, krajów, kultur i tradycji.

Programem pomocy póki co objętych zostało kilka szkół w Kenii, m.in. Boyani Primary School, Fihoni Primary School, Gazi Primary School, Gozani 2016-01-05 Mkwambani Primery Book for Swahili gr.4-02769 Primary School, Madago Primary School, Magaoni Primary School, Mkwambani Primary School i Muhaka Primary School. Sytuacja tych placówek jest dramatyczna. Brakuje podstawowej infrastruktury (takiej jak ławki) a budynki znajdują się w opłakanym stanie i wymagają remontów. Bardzo złe jest zaplecze sanitarne: część szkół w ogóle nie ma toalet, w innych toalet jest za mało w stosunku do liczny uczniów i są one w bardzo złym stanie. Mimo, iż w Kenii od niedawna wprowadzony został program dokarmiania uczniów, wiele placówek nie może go realizować, gdyż brakuje im pomieszczeń kuchennych. Brakuje także podstawowych pomocy dydaktycznych – podręczników i książek (żadna placówka nie posiada biblioteki) oraz wykształconych nauczycieli – często na jednego nauczyciela w klasie przypada kilkudziesięciu uczniów!

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na oficjalnej stronie: http://szkolynarowniku.pl/

Niedawno placówki objęte programem odwiedzili nasi wolontariusze. Ich dramatyczną relację można przeczytać na naszym blogu: http://sercedlaafryki.blogspot.com/

 2016-01-05 Boyani Nursery School-02718 2016-01-05 Mkwambani Primery School-02818

 

Nasi darczyńcy