Międzynarodowy Dzień Dziecka Ulicy

Światowy Dzień Dzieci Ulicy to inicjatywa międzynarodowa.

To kampania na rzecz dzieci ulicy, aby ich prawa nie były ignorowane.
Kampanię prowadzi konsorcjum CSC, czyli Consortium for Street Children, przy wsparciu Avivy i członków CSC, którzy pracują w ponad 130 krajach na całym świecie.

Do naszego programu adopcyjnego w Tanzanii trafiło kilkanaście dzieci ulicy, które znalazły się w ośrodku pomocy stworzonym w Mji Wa Hurma w Kigera Etuma przez o. Biseko. Zanim trafiły do nas i na misję tułały się same lub z mamami po ulicach i polach.

Międzynarodowy Dzień Dziecka Ulicy dotyczy nie tylko dzieci w Afryce, ale i u nas.
Zapraszamy na chwilę refleksji, a także w wolnej chwili do obejrzenia dwóch filmów: „Ali Zaoua, książę ulicy” oraz „Cudowne Candea”.

Chcielibyśmy, aby ich los nie był Wam obojętny. Nigdy nie wiadomo, jaki splot wypadków sprawi, że ten problem dotknie kogoś z Twoich bliskich.

Dziś, ze szczególna troską, myślimy o tych, którzy nie mają gdzie wrócić na noc..

Stron internetowa: http://www.streetchildrenday.org/

miedzynarodowy-dzien_dziecka-ulicy

 

 

Nasi darczyńcy