Jak nagrywamy pozdrowienia dla Rodziców Adopcyjnych? Zawiłości j.polskiego..

Wyjazdy naszych Wolontariuszy na placówki misyjne oznaczają zwykle możliwość przywiezienia większej ilości materiałów o podopiecznych. Co kilka lat staramy się wzbogacać informacje o uczniach, które przekazujemy Darczyńcom. Jak pokazuje przykład Sandry, która jest pod opieką jednej z naszych współpracujących misji w Kamaerunie

– nagranie choćby jednozdaniowych pozdrowień nie jest proste, ale dzieciaki bardzo chcą wiedzieć kto im pomaga.
Tak jak większość Rodziców chce pomóc konkretnemu dziecku, znanemu z imienia i nazwiska, tak dzieciom zależy, by podziękować porządnie.
Za wsparcie dziękujemy s.Alinie, która dzielnie pomaga Sandrze ;-)

Popatrzcie sami ;)

Nasi darczyńcy