I Komunia Św dorocznie w Kamerunie

Jak co roku dobre wieści z Garoua – kolejne dzieci przystąpiły w tym roku do I Komunii Św.

Pierwsza Komunia Święta w Afryce ma ogromne znaczenie kulturowe, często obchodzona jest z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem społeczności. W wielu krajach afrykańskich dzieci stają się częścią grupy, daje poczucie pewnej przynależności, w krajach, gdzie relacje z dziećmi nie mają często podobnego charakteru, jak w krajach zachodnich.

W kulturze, gdzie dzieci traktujemy jako odrębne jednostki, które mają swoje zdanie, potrzeby, są uzwględniane w procesach decyzyjnych rodziny, hołubione – surowość relacji w Afryce oraz pragmatyzm bywają trudne.

Przynależność do grup – w tym kościelnych – bywa dla dzieci i młodzieży czymś najcenniejszym, poza możliwością nauki.

Ten wspólnotowy aspekt I Komunii Św. odzwierciedla znaczenie jedności i wsparcia w społeczeństwach afrykańskich.  Tętniące życiem ceremonie obejmują tradycyjne pieśni, tańce i kolorowe stroje, tworząc niezapomniane wrażenia. Te grupowe uroczystości nie tylko wzmacniają więzi religijne, ale także wzmacniają poczucie w/w wspólnoty, co jest cenioną wartością w kulturach afrykańskich.

Na zdjęciach  Lidie  i Gautier z naszego programu w. Garoua Boulai

Nasi darczyńcy