Edukacyjne lub duże zabawki dla przedszkola

Nieduża wieś na Mazowszu o charakterze robotniczo- rolniczym. Lokalna szkoła, mimo problemów finansowych
i lokalowych odnosi wiele sukcesów, dzięki którym pozyskuje środki na uatrakcyjnianie zajęć. Część dzieci pochodzi
z rodzin ubogich, z problemami alkoholowymi. Uczniowie są bardzo zdolni, chętnie biorą udział w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych. Przykładem jest to, iż są laureatami „Start w przyszłość” organizowanego przez Marszałka Województwa. Zostały także docenione przez Fundację im Jana Karskiego, gdzie brały udział w Warsztatach edukacyjnych. Od roku 2016 dzięki staraniom nauczycieli i Pani Dyrektor powstał w szkole punkt przedszkolny,
do którego uczęszcza 25 dzieci. Dzieci poza salą lekcyjna nie mają możliwości wyjścia na plac zabaw, gdyż takiego nie było, powstaje pomału w ostatnich miesiącach.
Rodzice zaoferowali pomoc w dofinansowaniu urządzeń na plac zabaw oraz zabawek do przedszkola, jednak zabawki muszą być z atestem, które są bardzo drogie. Przedszkole otrzymało dużo drobnych rzeczy – książeczek, samochodzików, lalek.
Gdyby ktoś miał chęć zakupić dla przedszkola konkretną rzecz, grę, zabawkę, urządzenie edukacyjne lub na plac zabaw – prosimy o kontakt z Fundacją.
E-mail: fundacja@majaprzyszlosc.org.pl
Nasi darczyńcy