Edukacja w Kamerunie – jak wygląda system szkoły podstawowej i średniej?

Wielu Rodziców Adopcyjnych pyta i „literki” przy klasach dzieci. Postanowiliśmy napisać ze szczegółami o systemie edukacji podstawowej i średniej w Kamerunie.

Rok szkolny trwa co do zasady od września do czerwca – jak w Polsce, natomiast bywają opóźnienia w rozpoczęciu roku lub przekazania świadectw, czy wyniku egzaminów.

Szkoła Podstawowa w Kamerunie trwa 6 lat, licząc od pierwszej sil, druga CP, trzecia CE1, czwarta CE2, piąta CM1 i szósta CM2 – kończąc klasę szóstą uczniowie zdają egzamin CEP, który daje im możliwość pójścia do liceum. Nauka w liceum ma 2 cykle: klasy 6 do 4 ( czyli dla nas 1 do 3  liceum) to pierwszy cykl. Drugi o wiele trudniejszy rozpoczyna klasa 3 w której trzeba zdać egzamin BPCE jest pn wejściówka do następnej klasy. Jeśli uczeń dobrze zaliczy rok mając pozytywne wyniki a nie zda egzaminu musi powtarzać cały rok.

Kamerun_11.2012

Dlatego dobre szkoły to te gdzie zdawalność jest wysoka, czyli taka szkoła ma dobrą kadrę nauczycieli. Bywają licea gdzie zdawalność jest minimalna, bo nauczyciele np. nie docierają z zajęciami do uczniów. Po klasie trzeciej jest rok klasy drugiej ( bez specjalnych egzaminów) następnie ostatnie dwa lata to klasy egzaminacyjne. Pierwsza gdzie zdają probatoire ( egzamin umożliwiający przygotowanie do matury i przejście do klasy maturalnej), po której jest ostatni rok liceum klasa T – Terminal czyli maturalna, zakończona egzaminem dojrzałości, podobnym do tego w Polsce.

Osobną szkołą są college – czyli tzw. „koledż”, To szkoły średnie, gdzie klasy idą wg numeracji jak w Polsce (od 1 klasy w górę) i cześciej mają klasy techniczne, inżynieryjne. Uczniowie chodzą także do szkół lub klas dwujęzycznych (j.francuski oraz j.angielski).  Częściej także czesne jest zdecydowanie wyższe.

Największym kłopotem w klasach egzaminacyjnych jest fakt, że są to pisemne egzaminy państwowe. W klasach podstawówki, bywa nawet do 80 dzieci, w średnich państwowych zdarzały się klasy nawet powyżej 100 uczniów. Duża część materiału przerabiana jest w tej grupie wyłącznie słownie – poprzez omówienie, lub kilka zdań na tablicy, o ile na ten moment jest kreda. Podręczniki nadal stanowią rzadkość, a bazą nauki bywa wyłącznie zeszyt. Ciężko w tym przypadku zdać pisemny egzamin z wiedzy, którego poziom nierzadko jest wysoki. Kamerun tym sposobem zachowuje pewne pozory standardów w publicznej edukacji.

To, że uczeń trafia do szkoły średniej nie jest tak oczywiste  – to już jest sukces, bo oznacza, że zdał egzamin CEP oraz uiścił sporą opłatę wstępną.

Nie brak też tych zdolnych którzy po maturze pragną kształcić się dalej by łatwiej zdobyć lepszą pracę, o którą tutaj wciąż ciężko.

Szczegóły adopcji w Kamerunie – zapraszamy TUTAJ (klik), a informacje ogólne o naszym programie adopcyjnym – zasadach i możliwościach TUTAJ
Studentów i najstarszych uczniów można także znaleźć w zakładce na tej stronie ADOPCJA STUDENTA. Oni są nadzieją pokoleń – pokonali ogromne trudności, by dojść tam gdzie teraz są.

W razie dodatkowych pytań poza informacjami na stronie, do której kierujemy powyżej, warto napisać na adres adopcja@majaprzyszlosc.org.pl

Nasi darczyńcy