Dzieciaki z Globalnego Południa czekają. Mamy zgodę MAiC. Działamy!

Dzięki udanej zbiórce 2013 – rozpoczynamy nowy rok pełen wyzwań i „siania’ dobra dookoła nas.
Mamy nadzieję, że będziecie z nami kolejny rok, bo wspólnie udało nam się zdziałać bardzo dużo dobrego!

m.in: 

Akcja Kocyki dla Afryki – galeria

Otwarcie, remont, przebudowa i wyposażenie przedszkola w Kigera Etuma w Tanzanii

 

Wszystkie środki zebrane na rachunek 44 2490 0005 0000 4600 3246 9899 (tytułem: „pomoc dzieciom  – darowizna”) zostaną przeznaczone na pokrycie potrzeb osób ubogich, pensjonariuszy, dzieci – sierot i półsierot, znajdujących się pod opieką polskich sióstr misjonarek na placówkach misyjnych w Kigera Etuma w Zjednoczonej Republice Tanzanii, w Younde, Bertoua i Garoua Boulai w Republice Kamerunu poprzez:

a. pokrycie kosztów dożywiania dzieci – w ramach przekazywanych środków podopieczni objęci pomocą fundacji i misji otrzymają minimum 1 posiłek dziennie wraz z napojem oraz doraźna pomoc w skrajnie złych sytuacjach konkretnych podopiecznych, potwierdzonych pisemnie przez s.misjonarki
b. finansowe wsparcie edukacji i rozwoju dzieci: zakup przyborów i pomocy szkolnych, odzieży ( w tym mundurków), obuwia ( w tym szkolnego) oraz opłacenie kosztów nauki, w tym czasnego, internatu, stancji studenckich, dojazdów do szkoły
c. zakupu żywności, odzieży, butów, moskitier, kocy, pościeli, materacy, zabawek (w tym edukacyjnych), środków higieny
d. pokrycia kosztów leków, leczenia wraz z dojazdem na leczenie, zabiegów medycznych, środków i artykułów higienicznych, środków czystości, rehabilitacji, środków i sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, wózków inwalidzkich; pojemników, sprzętu jednorazowego użytku, narzędzi,środków opatrunkowych, zestawów do iniekcji i infuzji, mebli, urządzeń elektronicznych i profilaktyki zdrowotnej
e. dofinansowania wyposażenia budowy i remontów, obejmujących zaku materiałów, robocizny i transportu, przedszkoli, ośrodków opiekuńczych i medycznych, podlegających pod opiekę w/w placówek misyjnych; przede wszystkim przedszkola oraz ośrodka Mji Wa Huruma w Kigera Etuma w Tanzanii, przedszkola w Bertoua, przedszkola i szkoły w Garoua Boulai
f. finansowe wsparcie trudnych sytuacji losowych, awariach– np. opłat, szczepień, dofinansowania zakupu sprzętu AGD/RTV/elektronicznego.
wraz z kosztami dostarczenia na placówkę misyjną w przypadku zakupu przedmiotów poza lokalizacją misji

Fundacja będzie szczegółowo informowała na swojej stronie internetowej o wynikach zbiórki i wykorzystaniu środków na konkretne cele.
Prace budowlano-remontowe będą wykonywane na podstawie określonych umów i kosztorysów, a kwoty podane do publicznej wiadomości.

W tym gorącym okresie można take przekazać dzieciakom 1% swojego podatku. Każda kwota jest ważna.

KRS 0000338389

Cel szczegółowy: 10072-Grupa OPP-Fundacja Mają Przyszłość

Nasi darczyńcy