Bernard i Bertrand zabezpieczeni na bieżący rok akademicki. Rosalie i Grace w potrzebie.

11 wspaniałych osób prowadzi naszą piątkę studentów – Bernarda, Bertranda, Merveillle, Rosalie i Grace. Potrzeby większości oscylują wokół 1600 EUR rocznie za jeden rok akademicki, poza Rosalie, gdzie płatność zamyka się w 650 EUR.

Młodzi przeszli trudną drogę z publicznych szkół w małych wioskach, przez egzaminy do szkoły średniej i naukę ponad to co umieli ich rówieśnicy. Możliwości studiowania nie traktują jako kolejnego etapu edukacji, ale jako nagrodę za lata ciężkiej pracy.

Najczęściej niepiśmienni rodzice nie wspierali ich na tej drodze, sami nie umiejąc czytać i pisać, nie widzą potrzeby studiowania. Tym bardziej cieszy, że znalazło się grono opiekunów, które w nich wierzy i pomaga zacząć inne życie w mieście, w stolicy Kamerunu. 

Jednak możliwości finansowe są ograniczone, do zamknięcia opłat akademickich za rok bieżący zabrakło środków dla Grace (513,60 EUR) i Rosalie (151,19 EUR)

W ramach podziękowań za okazaną pomoc, nie tylko dobrze się uczą, ale także pomagają młodszym prowadząc różne zajęcia, korepetycje i pisząc listy z młodszymi dziećmi.

Stałą deklaracja pomocy w określonej kwocie – napisz na adopcja@majaprzyszlosc.org.pl

Jednorazowa lub okazjonalna pomoc: 
PL 44 2490 0005 0000 4600 3246 9899
tytułem: „studenci – darowizna”

Wpłaty w EURO: 69 2490 0005 0000 4600 1195 6471
Wpłaty w USD i pozostałych walutach (poza EURO): 87 2490 0005 0000 4600 6190 6006
SWIFT / BIC CODE ALIOR BANKU: ALBPPLPW        IBAN  – dodajemy przez numerem rachunku : PL

Poniżej Rosalie na uczelni i Grace z babcią.

 Grace z babcia_

SAM_2205_

Studenci pomagają w malowaniu pisanek przez dzieci:

 

 

Nasi darczyńcy