1% podatku za rok 2019 – otrzymaliśmy środki i płytę z US

Także w tym roku otrzymaliśmy fantastyczny dar w postaci środków z 1% podatku od naszych Darczyńców. Całość otrzymanych środków zostanie przekazana na konkretne cele, wskazane przez Podatników, a struktura otrzymanych przelewów z urzędów skarbowych wygląda następująco:

Cel wpłaty wysokość środków
z 1% za rok 2019
Adopcja Serca 1 008,30
Dzieci w Polsce 8 955,80
Pomoc i dożywianie w Afryce 218,30
Cele Statutowe 2 563,50
Suma środków otrzymanych  12 745,90     

Z wdzięcznością za każdy wpis naszego numeru KRS 000425871 w Twój pit roczny,

Agnieszka K.Zywert, Prezes Fundacji Mają Przyszłość, wraz z Zespołem Fundacji

Nasi darczyńcy