Zaczynamy współpracę z fundacją Pomocna Mama

Współpraca łączy, buduje, pomaga. Postanowiliśmy zacieśnić współpracę i kontakty z poznańską fundacją Pomocna Mama. Dziękujemy zarządowi Fundacji, w szczególności p.Lidii Bukowskiej oraz p. Katarzynie Kon za pomysły i poparcie.
Wspólne działania w zakresie organizacyjnym, działaniach dla Dzieci oraz wzajemne wpieranie się to nasz cel na 2013!

 

logoPOMOCNAMAMA

Nasi darczyńcy