Wpłaty na konto nie podlegają pod zbiórki publiczne.

Fundacja Maja Przyszłość przeprowadza zbiórki publiczne na rzecz dzieci i realizacji celów statutowych. Fundacja nie prowadzi obecnie zbiórek środków kwalifikujących się pod ustawę o zbiórkach publicznych.
o roku 2015 realizowaliśmy zbiórki zgodnie z ustawą i systemem z roku 1933. Po zmianach z lipca 2014 roku, wpłaty na rachunek bankowy nie są już rozliczane w ramach zbiórek publicznych i nie wymagają zgody Ministerstwa, ponieważ bez trudu możliwe jest określenie celu wpłaty, wysokości oraz danych Darczyńcy na podstawie wyciągu z konta lub zapisu operacji na rachunku.
Szczegóły na portalu: www.zbiorki.gov.pl.

Nadal prosimy o wsparcie dla naszych Podopiecznych w Polsce i Afryce, działają wszystkie rachunki  bankowe i są szczegółowo podane w zakładce KONTAKT.

Poprzez zbiórki publiczne realizujemy główne cele fundacji, czyli wsparcie DZIECI FUNDACJI (link) w potrzebie. D

Niniejszym informujemy o zakończeniu i rozliczeniu zbiórki publicznej  przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji  92/2014 Link do pełnej decyzji MAiC nr 92/2014.
Szczegóły w zakładce: zbiórki publiczne

 

Nasi darczyńcy