Wesołego Alleluja!

Składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji Wielkiej Nocy.

Naszym dzieciom w Polsce i poza granicami, Rodzicom, Wolontariuszom, Darczyńcom i Partnerom, Sponsorom i Sympatykom.

Zarząd i Rada Fundacji

Nasi darczyńcy