USC.pl o kolejnej Akcji Fundacji dla dzieci!

Fundacja Maja Przyszłość zorganizowała już po  raz piąty oryginalną Akcję Charytatywną Panny Młode”, której celem jest niesienie pomocy ciężko chorym dzieciom w Polsce.

USC-o Akcji-26.08.2013

Nasi darczyńcy