Otrzymaliśmy zgodę MSW na zbiórkę publiczną

Szczegóły na stronie pomoc w Polsce

Nasi darczyńcy