1% za rok 2018 – informacja dla Darczyńców

W październiku 2019 roku udało nam się uzyskć  płytę z rozliczeniem wpłat z tytułu 1% na naszych Podopiecznych oraz cele.

Dziękujemy każdej osobie, która wpisała w swój pit roczny nasz numer KRS 000425871.

Całość przekazanych środków zostanie wydana zgosnie z celem na jaki została przekazana.

Struktura wpłat wygląda następująco:

Wpłynęło łącznie z Urzędów Skarbowych
w roku 2019 – 1% za rok 2018
18 074,60 zł
Dzieci w Polsce – ogółem
(na wykazie wg imienia i nazwiska)
10 927,60 zł
Adopcja serca – ogółem 1 016,20 zł
Green Eden Namanga 29,30 zł
Kenia – szkoła 3 303,10 zł
Pomoc w Afryce 65,20 zł
Przywracaj uśmiech 20,80 zł
Cele statutowe Fundacji 561,30 zł
Bez wspazania konkretnego celu – przeznaczone na realizację statutowych 2 151,10 zł
18 074,60 zł

SKŁADAMY NAJSERDECZNIEJSZE PODZIĘKOWANIA ZA KAŻDY ZŁOŻONY PIT.

z wdzięcznością,

Agnieszka K. Zywert, Prezes Fundacji Mają Przyszłość,  wraz z Zespołem Fundacji

Nasi darczyńcy