Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2020

Sprawozdania zostały podpisane elektronicznie.

Sprawozdanie finansowe za 2020 oraz sprawozdanie merytoryczne OPP za 2020 poniżej.

 

Nasi darczyńcy