Adopcja Serca. Kigera Etuma. Tanzania

Program Adopcja Serca w Kigera Etuma prowadzony był w latach 2012-2017. Obecnie współpraca z placówką jest już zakończona.

[photomosaic]

Nasi darczyńcy