Dziękujemy za wpłatę

Dziękujemy za Twoją pomoc i wpłatę na rzecz dzieci!

Twoja pomoc jest jeszcze cenniejsza, gdy jest regularna. Daje poczucie stabilizacji i pewność, że leczenie lub rehabilitacja rozpoczęta dziś, będzie mogła być kontynuowana za miesiąc. Najlepszą formą takiej pomocy jest zlecenie stałe z rachunku, które można ustawić samodzielnie na swoim koncie internetowym lub kontaktując się z oddziałem swojego banku. Pamiętaj, nawet kwota 10 PLN wpłacana co miesiąc może zmienić los dziecka. Na koniec roku sumę przekazanych kwot możesz odpisać od podatku.

Jeśli chcesz pomóc dzieciom w Polsce: PL 54 2490 0005 0000 4600 7569 4568
Tytuł przelewu: „pomoc w Polsce – darowizna”
lub nazwa konkretnego celu danej Akcji lub „imię i nazwisko dziecka – DAROWIZNA” (dlaczego? klik)

Jeśli chcesz pomóc dzieciom w AfrycePL 44 2490 0005 0000 4600 3246 9899
Tytuł przelewu: ”pomoc  w Afryce – darowizna”
lub „nazwa konkretnego celu lub akcji w ramach zbiórki -DAROWIZNA” (dlaczego?)
(np. kocyki dla Afryki – darowizna”; „ośrodek mji wa huruma – darowizna”, „przedszkole Tanzania-darowizna”, „przedszkole Kamerun-darowizna”)

Nasi darczyńcy