Wiktoria

wiktoria_09.2013Wiki pomagamy od roku 2009. Pierwsze 5 lat jej życia to głównie szpital z powodu ubytku fragmentu przełyku. Podjęto kilka operacyjnych prób połączenia dwóch oddalonych od siebie części przełyku, by mogła normalnie funkcjonować.

Mimo wielu starań, problemy nie znikły do dziś. Wiktoria ma problemy z niedowagą, co jest niestety charakterystyczne dla dzieci z wadą przełyku. Pokarmy, które dostaje, nadal są mocno rozdrobnione, ale sama sięga już coraz częściej po większe kawałki – trzeba jej przypominać o częstym popijaniu.

Dodatkowo w marcu 2015 roku u Wiktorii zdiagnozowano autyzm atypowy. Od września Wiki uczęszczałaWiktoria-Wisniewska_2013 do pierwszej klasy integracyjnej w szkole podstawowej. Jednak w 16-osobowej klasie dziewczynka czuła się źle, zalecono więc nauczanie indywidualne i częściowe wykluczenie z programu funkcjonowania w grupie. W międzyczasie Wiktoria zachorowała na obustronne zapalenie płuc i trzy tygodnie spędziła w szpitalu. Po powrocie do domu rodzice zdecydowali, że należy zmienić szkołę. Od 1.02. Wika uczęszczać będzie do Szkoły Podstawowej nr 68, do klasy terapeutycznej 4-osobowej dla dzieci z autyzmem. W tygodniu klasa Wiki włączana jest do zajęć w klasie integracyjnej na zajęcia muzyczne, plastyczne i religię. Oprócz tego wszelkie uroczystości szkolne, wycieczki i basen tez wspólnie spędzają z dziećmi z integracji.

Pomimo początkowych problemów, Wiki coraz lepiej radzi sobie z mówieniem! Składa poprawnie 3-6 wyrazowe zdania, ale trzeba mobilizować ją do rozmowy. Sama wypowiada krótkie komunikaty. Najgorzej radzi sobie w grupie dzieci: unika kontaktu, ale obserwuje i uczy się dużo od nich.

Wiktorii w dalszym ciągu potrzebna jest specjalistyczna pomoc w rehabilitacji, przede wszystkim zajęcia z logopedii, muzykoterapii i grafomotoryki.

IMG_20150830_161636

Jeśli chcesz pomóc podajemy nr rachunku do wpłat w ramach tej zbiórki publicznej:

Alior Bank PL 54 2490 0005 0000 4600 7569 4568
Tytuł przelewu: ”pomoc dla Wiktorii Wiśniewskiej – darowizna

SONY DSC 

 

 

 

Nasi darczyńcy