Przekaż 1% swojego podatku-archive

Przekaż 1% swojego podatku na Dzieci  – to nic nie kosztuje, a Im bardzo pomaga!

W naszej Fundacji 1% = 100%

1% Twojego przekazanego podatku trafia w 100% na naszych Podopiecznych i realizacje celów statutowych, czyli działań pożytku publicznego.

KRS 0000338389

Cel szczegółowy: 10072-Grupa OPP-Fundacja Mają Przyszłość

Fundacja Mają Przyszłość prowadzi działalność pożytku publicznego. Nie posiadamy jednak jeszcze statusu OPP (organizacji pożytku publicznego). 

Możemy jednak gromadzić 1% Państwa podatku poprzez inną organizację, zrzeszającą fundacje i stowarzyszenia jako GRUPY OPP – czyli organizacje działające na rzecz pożytku publicznego.

Całość środków przekazanych na nasze subkonto w tej Organizacji, będzie przeznaczona wyłącznie na pomoc dzieciom, czyli realizacje celów pożytku publicznego.

Dzięki temu także nasze Dzieci mogą skorzystać z 1% i nie tracą tej szansy, jaką daje ustawodawca w zakresie podatkowym.

Aby przekazać 1% podatku na naszych Podopiecznych prosimy o wypełnienie PITu rocznego wg następujących wytycznych:

1procent-na-dzieci

Nasi darczyńcy