Zmiany, zmiany.. nasze dwie zbiórki publiczne poszerzają zakresy.

Dzięki wielu fantastycznym osobom w kraju i poza jego granicami otrzymaliśmy niezliczoną ilość darów, wyjątkowych przedmiotów i usług na licytacje charytatywne.

 

Zmieniono także zakres pomocy jakiego możemy udzielić dzieciom – o dodatkowe formy pomocy i wsparcia.

Ministerstwo przychyliło się do naszego wniosku i podpisano zmiany decyzji o poszerzonym zakresie. Licytacje tuż, tuż, a więcej informacji o naszych możliwościach i planach do końca roku już w samym dokumentach.

Zarówno decyzje, jak i późniejsze zmiany i uzupełnienia znajdą Państwo zawsze w zakładce:

ZBIÓRKI PUBLICZNE.

 

 

 

Nasi darczyńcy