Zdrowia, dobroci i nadziei w ten Świąteczny czas.

W tym wyjątkowym okresie nasze serca wypełnia wdzięczność dla naszych niezwykłych Wolontariuszy, Przyjaciół i Darczyńców – w tym Rodziców Adopcyjnych. Wasze wsparcie finansowe pozwala dzieciom i młodzieży rozwijać się każdego dnia, przynosząc radość i nadzieję niezliczonym uczniom w potrzebie.

Kończąc ten trudny rok 2023, jesteśmy głęboko poruszeni każdym przejawem dobroci i hojności w kierunku Podopiecznych programu edukacyjnego Adopcja Serca oraz naszych pozostałych działań oraz kontaktem z nami mimo rzadszych wieści od Obdarowanych.

Życzymy Świąt wypełnionych ciepłem miłości i radością dawania.
Niech Nowy Rok obfituje w błogosławieństwa, a okazana dobroć niech niesie się dalej!

Nie naprawimy całego świata, ale dzięki wsparciu zmieniliśmy niejeden świat i przyszłość wielu.
Dużo zdrowia, odpoczynku, dobrych dni i cudownych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego co dobre w nadchodzącym 2024 roku !

Nasi darczyńcy