Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy..

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
(…) Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia,
Drzewa ptakom, ptaki drzewom,
Tchnienie wiatru płatkom śniegu.
Autor: Krzysztof Dzikowski, Jest taki dzień z rep. zespołu Czerwone Gitary

Jako Zarząd, Rada i Wolontariusze Fundacji, także mamy dla Państwa życzenia.

Boze_Narodzenie_2013

Nasi darczyńcy