Informacje: Ukunda. Kenia

2016-01-06 Magaoni Primery School-03073W styczniu 2016 roku odwiedziliśmy Kenię i kilka szkół. Z kilku odwiedzonych, przynajmniej 4 miały zadowalający poziom zaangażowania grona pedagogicznego i dyrekcji, na tyle, by rozpocząć wspólne działania, które będą miały sens.

Na przykładzie kilku szkół, można zapoznać się z wyzwaniami jakie maja rodzice i uczniowe w Afryce. Poniżej podstawowych informacji znajdują się linki do wpisów o szkołach i życiu uczniów.

2016-01-05 Mkwambani Primery School-02762Wyzwaniem są nie tylko klasy, przybory, wyposażenie szkoły, ale nawet dostęp do wody. Większość szkół podstawowych, znajdujących się poza miastami, nie ma zarówno wody, jak i prądu. W lepszej sytuacji są szkoły średnie, ale tylko dlatego, że jest zdecydowanie mniej i są rozlokowane bliżej aglomeracji podmiejskich lub w skupiskach wiosek. Czasem maja także internat, by dzieci nie chodziły po 20-30 km do szkoły. Wtedy zwykle jest tam woda, czasem prąd.  Są wyjątki od tej reguły, są szkoły prywatne, niepubliczne, jednak zdecydowana większość dzieci chodzi do publicznych placówek. Koszty prywatnych bywają porównywalne lub wyższe od tych w Europie.

2016-01-05 Mkwambani Primery School-02818Są szkoły, gdzie dyrekcja i samorząd lokalny, mimo ogromnych trudności, zadbał o dostęp do wody dla dzieci, rzadziej udaje się przygotowywać posiłek  dla głodnych dzieci, które w domu nie zawsze dostają rano jedzenie. Częściej ten 1 posiłek robiony jest wieczorem. Są szkoły, rzadziej publiczne, które dają uczniom bułkę (mandazi) lub porcję ugali/uji (kaszki). Głodne dziecko niewiele się nauczy. W takich przypadkach szkoła dokłada koszt takiego wyżywienia w koszty czesnego.

Muhaka Primary School_06.01.16_Fundacja Maja Przyszlosc-105427W Boyani Primary School spotykamy po raz pierwszy (ale zdecydowanie nie ostatni) dziecko z problemami dotyczącymi stóp. To chłopiec chory na tzw. „dżigas” (ang.) – są to pasożyty, którymi łatwo się zarazić w tropikach chodząc boso, a tak właśnie poruszają się tu dzieci. Stan toalet w postaci dziury w ziemi nie ułatwia utrzymania higieny. Buty szkolne pomagają zmniejszyć ryzyko zachorowań. Jakby przyszła kontrola rządowa, a wymóg butów szkolnych nie byłby zrealizowany nauczyciel mógłby mieć problemy. Z drugiej strony, gdyby się trzymać tych zaleceń frekwencja spadłaby o połowę. Boyani Primary School Kenia- www-01565 Koszt obuwia często przekracza możliwości rodzica.To problem ogromny, choć trudno czasem wytłumaczyć osobom, które w Afryce nigdy nie były dlaczego tak ważne dla uczenia są buty. W Fundacji wielokrotnie otrzymywaliśmy zapytania po co buty, skoro wiedza generowane jest jednak w innej części ciała, a poza tym w Afryce jest ciepło.
Zakażone brudne stopy swędzą, a w stadium rozwiniętym sprawiają ból. Trudno tu o skupienie na lekcji.
Stan dróg, buszu przez który dzieci chodzą codziennie do szkoły, pokonując od kilkuset do nawet 10 km w wielu przypadkach powoduje, że drogie buty (potrafią kosztować nawet 10-15 USD) wystarczają zaledwie na 2-3 miesiące. To tylko 1 z 3 trymestrów roku szkolnego. Bywa, że ze środków z programów adopcyjnych, w których są dzieci, nie wystarcza na wszystko w ciągu roku.

Adopcja konkretnego dziecka z rejonu Ukunda w Kenii to koszt roczny 360 USD. Wszystkie szczegóły programu adopcyjnego, w tym adres mailowy, opcje płatności, co napisać do nas i jak wygląda kontakt z dzieckiem,  są na naszej stronie  – link poniżej. Prosimy o zapoznanie się koniecznie z pytaniami i odpowiedziami na stronie programu, by podjąć świadomą decyzję przed podpisaniem deklaracji:  www.majaprzyszlosc.org.pl/adopcja-serca

Jeśli nie mogą Państwo podjąć się stałego zobowiązania, ale chcieliby pomóc – zawsze można zostać Babcią, Dziadkiem Ciocią lub Wujkiem Adopcyjnym, czyli wyrównać środki finansowe dzieci z zaległościami, gdy Rodzic ma kłopoty finansowe lub nie dotrzymał podjętego zobowiązania. To pozwala nam utrzymać uczniów w szkołach niezależnie od braku sumienności lub możliwości Rodzica .

Szczegóły wsparcia okazjonalnego tutaj: zostań członkiem Rodziny Adopcyjnej

 

Boyani Primary School Kenia-123037 Krótki fragment wpisu z Ukundy na naszym blogu (więcej w linkach poniżej):

„Na koniec zaglądamy w szkole Magaoni Promary do sali komputerowej, która wzbudza w nas żywe zainteresowanie, a okazuje się rozczarowaniem, bo blisko 10-tka komputerów nie działa właściwie, a tak naprawdę nie działa wcale. Kłopotem jest oczywiście mała wiedza o serwisowaniu takich urządzeń tutejszej kadry nauczycielskiej. To pewnie tylko jeden z wielu przykładów na to, że nie wystarczy podarować ławkę, komputer, czy odmalować sale, potrzebne są skoordynowane działania wszystkich interesariuszy odpowiedzialnych pośrednio lub bezpośrednio za stan edukacji, infrastruktury, stosunków społecznych, hierarchi wartości, etc. Tu pozostaje pytanie o sens projektowego podejścia do tych regionów. Czy robione na „hurra” projekty jednorazowe, szumne i medialne, jak zbudowanie sali komputerowej w buszu, zrobienie małego biznesu, postawienie dobrej pompy wody, wyposażenie biblioteki, czy inny „wielki projekt”, który kończy się wraz z ewaluacją po 6 miesiącach, przeprowadzoną na zasadzie  – ustawiono i nadal tam stoi; mają sens?

Bez wyedukowania ludzi, choćby w zakresie sprzętu czy przedmiotów, które otrzymali, przygotowania merytorycznego kadry, która ma się tym opiekować, nauczenia społeczności jak z tego korzystać – nie ma to większego sensu. Choć na pewno jest bardziej medialne, spektakularne, niż mozolna praca, czasem syzyfowa wobec niektórych jednostek, związana z edukowaniem.

Z drugiej strony sama świadomość nie zmieni świata, zmienia go działanie, więc czasami trzeba zacząć od malowania ścian, żeby pokazać, że można coś zmienić, później pokazywać efekty działań, zachęcać do współpracy i wreszcie budować odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, bardziej wyedukowane, otwarte na świat, proaktywne, budujące społeczeństwo współpracujące ze sobą na wielu poziomach.

Dwie wizyty w kenijskim przedszkolu w buszu:

Boyani Nursery School dzień 1 oraz Boyani Nursery – dzień drugi.

Szkoły w rejonie Ukunda w Kenii.

Boyani Primary School – http://sercedlaafryki.blogspot.com/2016/01/wtorek-5-stycznia-cz2-ukunda-boyani.html

Mkwambani Primary School – http://sercedlaafryki.blogspot.com/2016/01/wtorek-5-stycznia-cz3-ukunda-mkwambani.html

Muhaka Primary School – http://sercedlaafryki.blogspot.com/2016/01/sroda-6-stycznia-cz2-muhaka-primary.html

Magaoni Primary School – http://sercedlaafryki.blogspot.com/2016/01/sroda-6-stycznia-cz3-magaoni-primary.html

Gazi Primary School – http://sercedlaafryki.blogspot.com/2016/01/sroda-6-stycznia-cz4-gazi-primary.html

Bado Primary School – http://sercedlaafryki.blogspot.com/2016/01/sroda-6-stycznia-cz5-bado-primary.html

 

Nasi darczyńcy