Informacje : Garoua Boulai. Kamerun

www_adopcja-serca_rekolekcje 2014_DSCN6185W Kamerunie prowadzimy program edukacyjny (adopcyjny, “adopcja na odległość”) w 2 placówkach, na mocy porozumień z misjonarkami.
Dzieci finansujemy na bieżąco, przekazując transzami środki finansowe bezpośrednio misjonarce na placówce, w określonych momentach roku. Dzięki temu może ona dokonać stosownych płatności w placówkach szkolnych, uczelniach, przedszkolach (opłaty za szkołę, która w większości krajów Afryki jest relatywnie wysokopłatna w stosunku do zarobków rodzin) oraz dokonać zakupów przyborów, odzieży, butów na dany semestr, okazję, wg potrzeb indywidualnych w ciągu roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach opłacamy także dożywianie czy korepetycje.  Bo głodne dziecko niczego się nie nauczy, a niepiśmienni rodzice nie dają właściwego wsparcia. Klasy liczą po 60-100 dzieci dlatego dla ich rozwoju i zdania egzaminów do szkoły średniej prowadzone są także zajęcia uzupełniające na misji.

WAŻNE.
ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH  NIE MA MOŻLIWOŚCI BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z MISJONARKAMI. ZA PROWADZENIE PROGRAMU I KONTAKT Z RODZICAMI ODPOWIEDZIALNA JEST FUNDACJA. SIOSTRA MISJONARKA ZAJMUJE SIĘ OPIEKĄ I KONTAKTEM Z DZIEĆMI I NA MIEJSCU PROWADZI PROGRAM.

O MISJI  W GAROUA BOULAI.

Misja w Garoua Boulai.

O dzieciach usłyszeliśmy w Fundacji już na początku 2013, jednak nie było nam dane rozpocząć działań, z powodu ogromnej tragedii. W dramatycznym wypadku samochodowym zginęła wyjątkowa osoba – s.Lidia. Jej śmierć przekreśliła na pewien czas możliwość objęcia wioski pomocą, choć wstępne założenia, by wspólnie działać były poczynione. Minęło kilka miesięcy. Oddelegowana na jej miejsce s.Tadeusza zastała dramat i jak sama do nas napisała “słyszała wiele dobrego o naszych Rodzicach Adopcyjnych”, dlatego prosi łao pomoc i dla swoich uczniów. Postanowiliśmy wspólnie przygotować dokumentację dzieci, zdjęcia, zweryfikować potrzeby i frekwencję w szkole, podpisać stosowne porozumienie ze Zgromadzeniem i działać! Garoua Boulai znajduje się w Kamerunie, na granicy z Centralną Afryką. Jest to pierwsza i najstarsza placówka misyjna Zgromadzenia Sióstr Św.Dominika w Kamerunie. To 20 tysięczne miasto oddalone od Bertoua o 250 km na północ. Z opisów s.Tadeuszy: ”Żyje tu ludność typowo rolnicza, choć muzułmanie zasadniczo zajmują się handlem. Miasto nie posiada żadnego przemysłu. Garoua Boulaï jest jakby „pomostem” między północną częścią islamską Kamerunu, a chrześcijańską resztą. Przez miasto przebiega granica z Republiką Środkowej Afryki (RCA). Znajdują się tu jedynie cztery szkoły podstawowe z tego dwie chrześcijańskie. Te szkoły zapewniają naukę tylko połowie liczby dzieci w wieku szkolnym, są one przepełnione (800 – 900 dzieci w szkole). Istnieje tylko jedna szkoła średnia, w której tylko 10 % młodzieży może kontynuować naukę. Główną bolączką tego miasta jest brak szkół, szczególnie technicznych i rolniczych.”Na terenie miasta istnieje jedna katolicka parafia o zasięgu 100 km, obejmująca ok.30 wiosek. Parafia istnieje od 1968 roku, aktualnie jej proboszczem jest ksiądz kameruński. Od 1987 roku podjęły tu pracę siostry dominikanki. Misjonarki głównie zajmują się pracą pastoralną i katechizacją w Garoua Boulaï i w okolicznych wioskach, prowadzą ośrodek zdrowia, aptekę i oddział położniczy. Na misji pracowała z nami w ramach programu także s.Nazaria oraz obecnie sRachela.

Poniżej list od s.Racheli z sierpnia 2020, w związku z pandemią covid.

Od połowy roku 2013  na bieżaco przyjmujemy dzieci do programu – zwykle na miejsce dzieci, które szkołę skoóńczyły i opuściły program. Część robi formację, studium lub studia po ukończeniu skzoły  średniej.  Pomoc potrzebna jest bardzo pilnie.
Szczegóły dotyczące rozpoczęcia programu w Garoua są na naszym blogu Serce dla Afryki (KLIK)

Na naszych misjach pokrywamy koszty nauki (szkoła w krajach Afryki jest płatna), wyposażenia dzieci w mundurki, buty, pomoce szkolne, konieczne przybory,  Mimo starań zdarzają się opiekunowie nie płacący na dzieci, co powoduje powstawanie zaległości i ujemnych sald dzieci. Prosimy o kontakt, jeśli chciałbyś/-ałabyś się podjąć takiej trudnej adopcji dziecka zapomnianego. Ma ono saldo ujemne (zaległość) w różnej wysokości do wyrównania (od kilkudziesięciu do nawet 250 EUR).

KOSZTY ADOPCJI W GAROUA BOULAI

Dzieci przedszkolne i szkoła podstawowa:
200 EUR rocznie (16,70 EUR miesięcznie)

Dzieci ze szkoły średniej:
250 EUR rocznie (20,90 EUR miesięcznie)

Prosimy o zapoznanie się z zakładką „Adopcja Serca oraz Kamerun – znajdą tam Państwo ważne informacje o terminach wpłat, samej adopcji, możliwości korespondencji z dzieckiem i innych. Jesteś zdecydowany na bycie Rodzicem lub nie znalazłeś ważnej dla siebie informacji w naszych zakładkach? Napisz na adopcja@majaprzyszlosc.org.pl

Zamień ich rzeczywistość i codzienność: głód i nędzę na kilka godzin w szkole czy przedszkolu gdzie oprócz czystego ubrania, butów, posiłku, maja także szansę zmienić swoje życie, by nie podzielić losu niewyedukowanych rodziców.
Rachunek bankowy w PLN dla programu adopcja serca: 65 2490 0005 0000 4520 4418 9818

 

Kliknij poniżej w różowy kafelek by poznać STUDENTÓW i ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH

button_studenci

Nasi darczyńcy