Święta Bożego Narodzenia i Jasełka 2013 Yaounde.Kamerun

[photomosaic]

Nasi darczyńcy