Patryk Toma

Patryk Toma jest Podopiecznym Fundacji od 2015 roku.

Patryk urodził się 19.04.2004 roku, w 24 tygodniu ciąży z wagą 600g. Mimo, że urodził się tak wcześnie, od samego początku jednak się nie poddawał i walczył o życie – 14 miesięcy przebywał na Oddziale Neonatologii, przeszedł dwadzieścia zabiegów operacyjnych. Choruje na mózgowe porażenie dziecięce, niedowidzenie znacznego stopnia, niedosłuch, wodogłowie pokrwotoczne, dysplazję oskrzelowo-płucną oraz epilepsje. Mimo tak ogromnych uszkodzeń Patryś jest aktywnym dzieckiem. Szybko nauczył się samodzielnie siedzieć, klęczeć na kolanach, wypowiadać pojedyncze słowa.

Dzięki systematycznej i intensywnej rehabilitacji chłopiec osiąga coraz większe postępy w rozwoju intelektualnym i ruchowym. Potrafi zrobić kilka kroków przy pomocy i zaczął porozumiewać się wskazując konkretne rzeczy za pomocą ręki. Chodzi przy pomocy nf- walkera  oraz jeździ na wózku aktywnym.

Koszty leczenia i zakupu środków pielęgnacyjnych oraz bardzo częstych wizyt w poradniach specjalistycznych w Łodzi w znacznym stopniu przekraczają możliwości finansowe rodziców Patryka. Chłopiec cały czas potrzebuje całego spektrum intensywnej rehabilitacji: logopedii, hipoterapii, kinezyterapii, terapii widzenia, zajęć z oligofrenopedagogiem. Potrzebne jest wsparcie, by Patryk mógł się dalej rozwijać.

Jeśli chcielibyście wspomóc naszego Podopiecznego, poniżej podajemy nr konta do wpłat.

Alior Bank PL 54 2490 0005 0000 4600 7569 4568
Tytuł przelewu: ”Pomoc dla Patryka Toma– darowizna

Nasi darczyńcy