Małgosia

Małgosia jest Podopieczną od 2015 roku.

Małgosia urodziła się w 2012 roku. Nasz podopieczna ma stwierdzoną rzadką chorobę genetyczną – ciężką postępującą postać Zespołu Retta. Z chorobą tą związane są inne współistniejące problemy: postępująca padaczka lekooporna oraz bardzo obniżone napięcie mięśniowe na całym ciele. Dziewczynka jest bardzo opóźniona w rozwoju psychoruchowym: nie siedzi, nie mówi, nie raczkuje, nie chodzi. Jest dzieckiem leżącym i wymaga stałej opieki i codziennej rehabilitacji. Mimo tak ogromnych trudności Małgosia jest bardzo wesoła i pogodna, dużo się śmieje i jest aktywna.

Małgosia potrzebuje pilnej pomocy, żeby mogła osiągnąć większe postępy w rozwoju – a nie da się ich osiągnąć bez codziennej pracy. Rodzice cały czas walczą i wierzą, że ich córeczka stanie kiedyś na własnych nogach. Koszty rehabilitacji są jednak bardzo wysokie. Potrzebne jest dodatkowe wsparcie, aby Małgosia mogła czynić postępy i lepiej się rozwijać.

Każda pomoc jest cenna!

Jeśli chcielibyście wspomóc naszą Podopieczną, poniżej podajemy nr konta do wpłat:

Alior Bank PL 54 2490 0005 0000 4600 7569 4568
Tytuł przelewu: ”Pomoc dla Małgosi – darowizna

Nasi darczyńcy