Doroczne zajęcia dla dzieci. Dziękujemy misjonarkom za zaangażowanie.

Ogólnoświatowy kryzys oraz zamknięcie szkół przeciągnęło się w wielu krajach Afryki. Mimo, iż nastał wrzesień, wiele z nich nadal pozostało zamkniętych od marca 2020.

Przez wiele miesięcy miejscem nauki, spotkań, jedynego posiłku w dzień była misja. Dzieci przybywały tłumnie – zarówno w okresach, gdy obowiązywały maseczki, jak i później. Spotkania popołudniowe (wyrównawcze) oraz sobotnie dla młodych, bedą kontynuowane także w dalszej części roku, gdy Kamerun uruchomił ponownie system edukacji szkolnej i dzieci wróciły do szkół w październiku 2020. Choć nie wszystkie miały podręczniki, aby móc się uczyć na bieżąco w czasie izolacji w domach, to na misji otrzymały dużą część informacji, Szczególnie skupiono się na klasach egzaminacyjnych.

Niestety dopiero dalsza część nowego roku szkolnego zweryfikuje, ilu uczniów będzie w stanie utrzymać się w bieżącej klasie, a ilu półroczna przerwa w lekcjach, zmusi do powtarzania roku.

Tego lata misjonarki próbowały podarować dzieciom odrobinę normalności w tych trudnych czasach, zapewniały posiłki, rozmowę, robiły wszystko by dzieci nie odczuły panującej w okół paniki.

Wierzymy, że im się udało, patrząc na zdjęcia w ostatnich 4 miesięcy.

 

 

 

Nasi darczyńcy