Decyzja MAiC nr 12/2013 Zbiórka publiczna na rzecz dzieci w Polsce 7.01.2013-31.12.2013 ze zmianami 257/2013 402/2013 29/2014

decyzja MAC_nr12.20132013-10-20_zmiana-decyzji-12-2013_wozek-spacerowy-tumski_s1

2013-10-20_zmiana-decyzji-12-2013_wozek-spacerowy-tumski_s2
2014-01-16_zmiana decuzji MAiC nr 29-2014 dot.7.2013_Page_12014-01-16_zmiana decuzji MAiC nr 29-2014 dot.7.2013_Page_2

Nasi darczyńcy