2021-05-26 szpital misyjny w Kijabe -03

Nasi darczyńcy